Riga Stradins University

Resor

Ja så heter universitetet jag går på. De har 7000 studenter varav 14 procent är internationella studenter. Populärast är 1. Tyskland 2. Sverige 3. Norge. Totalt är det 12 fakulteter där Medicin och Tandvård är störst. Utbildningen pågår i 12 terminer där de 4 första mestadels är teoretiska och de senare år mer praktiskt (vad jag har läst mig till så behöver INTE utlandsstuderande göra AT-tjänst i Sverige efteråt för att få svensk legitimation, just eftersom utbildningen innehåller så mycket praktik. Om det stämmer är jag inte helt hundra på). De har tre lärosäten på olika ställen i huvudstaden, men använder sig av andra platser till sin undervisning också, bland annat sjukhusen. Det hela skiljer sig lite mot Sveriges tillvägagångssätt (nu har ju inte jag något att jämföra med men). Man läser flera kurser samtidigt (i Sverige vad jag har förstått är att man läser en/två kurser mer intensivt i några veckor). Veckan består utav ett antal föreläsningar, men också lektioner där i alla fall lektionerna är obligatoriska. På föreläsningarna är vi alla internationella studenter (ca 140) från den här terminen, medan under lektionerna är det bara vi i min klass. Vi är nio svenska studenter (4 tjejer/5 killar).

Under terminens gång blir man testad i så kallade Colloquiums med betygen från 1-10 där godkänt är över 4. Samt att vissa kurser är riktigt stränga med närvaron för att bli godkänt i kursen. Klarar man inte dessa test (3 försök för colloquiums) eller att man har ogiltig frånvaro så kan man inte komma vidare i sin utbildning och måste därmed gå om kursen man är underkänd i samtidigt som man måste vänta en termin för att fortsätta. Utöver det här så finns det en examensperiod i slutet av varje termin där man måste skriva examen (2 försök) i olika ämnen på allt man lärt sig under hela terminen. Vad jag har förstått så kommer jag ha en eller två kurser som slutar till sommaren i år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *